Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Komis - informacje szczegółowe
Kategorie
Raty/Leasing
i-Raty - raty online
i-Leasing - leasing online

Komis - informacje szczegółowe

Warunki i zasady sprzedaży komisowej.

UWAGA: DO SPRZEDAŻY KOMISOWEJ PRZYJMUJEMY TYLKO TOWARY WCZEŚNIEJ PRZEZ NAS ZAAKCEPTOWANE JAKO ROKUJĄCE SPRZEDAŻ.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia do sprzedaży dowolnego sprzętu w celu uniknięcia sytuacji nadmiernego magazynowania rzeczy o nikłej szansie sprzedaży.

Do podpisania umowy wymagane jest osobiste stawiennictwo wraz z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Wysokość pobieranej przez nas prowizji wynosi 25% od kwoty sprzedaży brutto.

Poniżej treść zawieranej umowy komisowej:
  1. Komitent oświadcza że wymienione powyżej rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone długami, ograniczeniami w rozporządzaniu, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
  2. Niniejsza umowa zawarta zostaje na okres 90 dni kalendarzowych.
  3. W przypadku nie sprzedania towaru, będzie on przeceniany co 30 dni o 10%, nie więcej jednak niż 2 razy.
  4. W razie rozwiązania umowy na życzenie komitenta przed upływem terminu jej ważności, komis pobiera opłatę w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
  5. W razie nie sprzedania towaru i nie odebrania go przez komitenta w terminie 7 dni od upłynięcia terminu ważności umowy, komisant ma prawo sprzedaży tego towaru za cenę wynegocjowaną z przyszłym nabywcą. W razie braku nabywcy na dany towar, komisant ma prawo  złomowania tego towaru. Nadto komisant ma prawo żądać zapłaty za składowanie rzeczy w wysokości 10% jej wartości w dniu zawarcia umowy za każdy dzień zwłoki.
  6. Komitent ponosi pełną odpowiedzialność za wady ukryte towaru.
  7. Koszty niniejszej umowy ponosi komitent.
  8. Komitent wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych komisanta i ich przetwarzanie - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - w celach związanych z zawartą umową.
  9. Umowa niniejsza została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu